Két Ngân Hàng BEMC

Trung tâm phân phối Két Ngân Hàng Lào Cai là đơn vị cung cấp Két Ngân Hàng BEMC chính hãng, chất lượng, bảo hành từ 5-7 năm. Két Ngân Hàng BEMC nhiều năm nay luôn là lựa chọn hàng đầu của những ngân hàng đang có nhu cầu về các loại két sắt chất lượng cao. Ngoài ra, chúng tôi còn phân phối két bạc, tủ sắt, tủ hồ sơ chống cháy, cửa kho... Đơn vị chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách không chỉ về chất lượng mà còn về mức giá sản phẩm.Giao hàng miễn phí tại Lào Cai. Liên hệ hotline 0982 770404 để được tư vấn chi tiết về từng sản phẩm.


Ket Ngân Hàng BEMC K50
két ngân hàng bemc

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K50 SB2
Model: K50 SB2
Trọng lượng: 110 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K50 SB2 
KTN: Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 8.400.000 VNĐ
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC K50 Khoá Vân Tay
Model: K50 Van Tay
Trọng lượng: 110 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K50 Van Tay 
KTN: Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 14.400.000 VNĐ
    
 
Két Ngân Hàng BEMC K50 ĐT LED Korea
Model: K50 Korea Led
Trọng lượng: 110 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K50 Korea Led  
KTN: Cao 650 * Rộng 450 * Sâu 510 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 11.400.000 VNĐ

Két Ngân Hàng BEMC K70
két ngân hàng bemc


Két Sắt Ngân Hàng K70 SB2
Model: K70 SB2
Trọng lượng: 130 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K70 SB2 
KTN: Cao 710 * Rộng 500 * Sâu 540 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 8.960.000 VNĐ
 

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K70 Khoá Vân Tay
Model: K70 Van Tay
Trọng lượng: 130 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K70 Van Tay 
KTN: Cao 710 * Rộng 500 * Sâu 540 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 14.960.000 VNĐ
    

 
Két Sắt Ngân Hàng K70 Korea
Model: K70 Korea Led
Trọng lượng: 130 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K70 Korea Led 
KTN: Cao 710 * Rộng 500 * Sâu 540 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 11.960.000 VNĐ

Két Ngân Hàng BEMC K90
két ngân hàng bemc

KÉT SẮT NGÂN HÀNG K90 SB2

Model: K90 SB2
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K90 SB2 
KTN: Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
       Giá: 9.730.000 VNĐ      
Xem thêm ...

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K90 Khoá Vân Tay 
Model: K90 Van Tay
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K90 Van Tay 
KTN: Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
       Giá: 15.730.000 VNĐ      
Xem thêm ...
    
 
Két Ngân Hàng K90 Điện Tử Korea
Model: K90 Korea Led
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K90 Korea Led 
KTN: Cao 780 * Rộng 530 * Sâu 570 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
       Giá: 12.730.000 VNĐ      
Xem thêm ...

Két Ngân Hàng BEMC GD100
két ngân hàng bemc

KÉT SẮT NGÂN HÀNG BEMC GD100
Model: GD100 NHA1
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC GD100 NHA1  
KTN: Cao 710 * Rộng 470 * Sâu 530 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 11.400.000 VNĐ
 
KÉT SẮT NGÂN HÀNG GD100 KHOÁ VÂN TAY
Model: GD100 Van Tay
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC GD100 Vân Tay  
KTN: Cao 710 * Rộng 470 * Sâu 530 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 17.400.000 VNĐ
    
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC GD100 Khoá Điện Tử
Model: GD100 Korea Led
Trọng lượng: 150 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC GD100 Điện Tử  
KTN: Cao 710 * Rộng 470 * Sâu 530 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 14.400.000 VNĐ

Két Ngân Hàng BEMC K130
két ngân hàng bemc

Nhà Máy Sản Xuất Két Sắt Ngân Hàng BEMC K130 NHA1

Model: K130 NHA1
Trọng lượng: 250 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K130 NHA1 
KTN: Cao 1.070 * Rộng 600 * Sâu 610 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 14.700.000 VNĐ
Xem thêm ...

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K130 Khoá Vân Tay

Model: K130 Van Tay
Trọng lượng: 250 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K130 Van Tay 
KTN: Cao 1.070 * Rộng 600 * Sâu 610 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 20.700.000 VNĐ
Xem thêm ...
    
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC K130 Khoá Điện Tử
Model: K130 Korea Led
Trọng lượng: 250 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K130 Korea Led 
KTN: Cao 1.070 * Rộng 600 * Sâu 610 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
Giá: 17.700.000 VNĐ
Xem thêm ...

  

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K250
két ngân hàng bemc

KÉT SẮT NGÂN HÀNG BEMC K250 NHA1

Model: K250 NHA1
Trọng lượng: 430 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K250 NHA1 
KTN: Cao 1.320 * Rộng 760 * Sâu 650 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
  Giá: 17.200.000 VNĐ  
  Xem thêm ...

KÉT SẮT NGÂN HÀNG K250 Khoá Vân Tay 

Model: K250 Van Tay
Trọng lượng: 430 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K250 Van Tay 
KTN: Cao 1.320 * Rộng 760 * Sâu 650 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
  Giá: 23.200.000 VNĐ  
  Xem thêm ...
    
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC K250 Khoá Điện Tử
Model: K250 Korea Led
Trọng lượng: 430 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K250 Korea Led 
KTN: Cao 1.320 * Rộng 760 * Sâu 650 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
  Giá: 20.200.000 VNĐ  
  Xem thêm ...

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K370
két ngân hàng bemc


Két Sắt Ngân Hàng K370 Đổi Mã NHA1 Xanh
Model: K370 NHA1
Trọng lượng: 450 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K370 NHA1 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 760 * Sâu 640 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
   Giá: 28.500.000 VNĐ   
 

KÉT SẮT NGÂN HÀNG BEMC K370 KHOÁ VÂN TAY
Model: K370 Van Tay
Trọng lượng: 450 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K370 Van Tay 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 760 * Sâu 640 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
   Giá: 34.500.000 VNĐ   
    
 

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K370 Điện Tử
Model: K370 Korea Led
Trọng lượng: 450 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K370 Korea Led 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 760 * Sâu 640 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
   Giá: 31.500.000 VNĐ   

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K560
két ngân hàng bemc

Két sắt ngân hàng K560 NHA1 khóa đổi mã Xanh

Model: K560 NHA1
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K560 NHA1 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
               Giá: 40.500.000 VNĐ           
  Xem thêm ...
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC K560 Khoá Vân Tay
Model: K560 Van Tay
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K560 Van Tay 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
               Giá: 46.500.000 VNĐ           
  Xem thêm ...
    
 
Két Sắt Ngân Hàng BEMC K560 Khoá Điện Tử
Model: K560 Korea Led
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K560 Korea Led 
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
               Giá: 43.500.000 VNĐ           
  Xem thêm ...

Két Ngân Hàng BEMC Nhập Khẩu Nguyên Chiếc K560
két ngân hàng bemc


Két Sắt Ngân Hàng K560 NHA1 Xuất Khẩu

Model: K560 NHA1 Nhập KHẨU
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC Nhập Khẩu K560
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
     Giá: 48.500.000 VNĐ    
 
Xem thêm ...
 

KÉT SẮT NGÂN HÀNG BEMC K560 XUẤT KHẨU KHOÁ VÂN TAY

Model: K560 Van Tay
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K560 Van Tay
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
     Giá: 54.500.000 VNĐ    
 
Xem thêm ...
    
 

Két Sắt Ngân Hàng BEMC K560 Xuất Khẩu Khoá Điện Tử

Model: K560 Korea Led
Trọng lượng: 500 ± 10Kg
 
Két Ngân Hàng BEMC K560 Korea Led
KTN: Cao 1.610 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: 05 Năm
     Giá: 51.500.000 VNĐ    
 
Xem thêm ...
Ket Bac Chong Dap WELKO - Ket Bac Chong Khoan Pha - Chong Trom SC1600
két ngân hàng bemc


Két Sắt Ngân Hàng SC1600 NHA1

Model: SC1600 NHA1
Trọng lượng: 800 ± 10Kg
 
Két Chống Đập WELKO SC1600 NHA1 
KTN: Cao 1.650 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: Trọn Đời
               Giá: 120.500.000 VNĐ           
 
Xem thêm ...
 

Két Sắt Chống Đập SC1600 vân tay
Model: SC1600 Van Tay
Trọng lượng: 800 ± 10Kg
 
Két Chống Đập WELKO SC1600 Van Tay
KTN: Cao 1.650 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: Trọn Đời
               Giá: 126.500.000 VNĐ           
 
Xem thêm ...
    
 

Két Chống Đập SC1600 Điện Tử
Model: SC1600 Korea Led
Trọng lượng: 800 ± 10Kg
 
Két Chống Đập SC1600 Korea Led 
KTN: Cao 1.650 * Rộng 1.000 * Sâu 600 mm
Khả năng chống cháy: 1000 – 1200 °C
Bảo Hành: Trọn Đời
               Giá: 123.500.000 VNĐ           
 
Xem thêm ...
ket sat ngan hang bemc

Nhà máy sản xuất Két Sắt Ngân Hàng BEMC lớn nhất Đông Nam Á. Miễn phí vận chuyển và giao hàng Toàn Quốc